Wasserij Van Ende & Roxy bekroond als inclusieve onderneming 2019

Werkplekarchitect Emino vertegenwoordigd door Philip Heylighen, algemeen directeur, heeft wasserij Van Ende & Roxy bekroond tot inclusieve onderneming 2019. Hiermee wordt bevestigd dat Van Ende & Roxy te Herentals zich gedurende 2018 heeft ingezet om mensen in te schakelen op de arbeidsmarkt via vijf verschillende pijlers.

Vijf pijlers voor een inclusieve werkplek
Van Ende & Roxy zet zich in als inclusieve onderneming door werkinleving voor jongeren te creëren. Alsook competentieversterkende acties te organiseren en de mogelijkheid te bieden tot werkplekleren. Daarnaast voorziet de wasserij job- en taalcoaching op de werkvloer om tot slot extra tewerkstelling aan te bieden.

Inclusieve onderneming 2019
Inclusieve ondernemingen zijn bedrijven, organisaties en lokale besturen die als werkgever concrete inspanningen leveren om het inclusieve arbeidsmarktverhaal waar te maken. Daarnaast heeft een inclusieve onderneming primair een financiële doelstelling. De werknemers met een arbeidsbeperking leveren een bijdrage aan dat doel. Een inclusieve ondernemer zal dus vanuit winstperspectief werknemers 'naar vermogen' laten presteren.

Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen Verenigde Naties
Door zich in te zetten als inclusieve onderneming draagt Van Ende & Roxy bij aan de realisatie van de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties:

 1. Geen armoede
  Beëindig armoede overal en in al haar vormen. Bied gelijke rechten op economische middelen en bouw weerbaarheid op.

 2. Kwaliteitsonderwijs
  Verzeker gelijke toegang tot kwaliteitsvol onderwijs en bevorder levenslang leren voor iedereen. Leer relevante vaardigheden aan voor tewerkstelling, degelijke jobs en ondernemerschap. Bied een inclusieve en doeltreffende leeromgeving voor iedereen.

 3. Waardig werk en economische groei
  Bevorder aanhoudende, inclusieve en duurzame economische groei, volledige en productieve tewerkstelling en waardig werk voor iedereen, alsook een gelijk loon voor werk van gelijke waarde. Bescherm de arbeidsrechten en bevorder veilige en gezonde werkomgevingen voor alle werknemers.

 4. Ongelijkheid verminderen
  Maak de sociale, economische en politieke inclusie van iedereen mogelijk, ongeacht leeftijd, geslacht, handicap, ras, etniciteit, herkomst, godsdienst of economische of andere status.

 

Terug naar overzicht
Shop wasserij
Lierseweg 315, 2200 Herentals
T 014 23 59 14


Maandag tot vrijdag
8.00u tot 16.00u

Zaterdag
Gesloten.